SCHILDMEER.NL TE KOOP!

Schildmeer.nl

De domeinnaam schildmeer.NL is nu te koop

Het Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen tussen Schildwolde en Overschild. Door het meer stroomt het Afwateringskanaal van Duurswold. In het meer start verder het kanaaltje De Groeve. Het meer heeft een gemiddelde diepte van 1,5 meter en heeft een oppervlakte van 284 hectare. Het behoort tot de gemeente Slochteren. Het grootste deel van de oevers van het meer is natuurgebied. Bij Steendam liggen voorzieningen voor recreatie zoals jachthavens en bijbehorende bedrijvigheid, een zandstrand, horeca, campings en een bungalowpark. Aan de zuidzijde van het meer ligt de Haanssluis die de Haansvaart en het meer voor kleinere schepen en platbodems met elkaar verbinden. Het zuiden, westen en noordwesten vormen onderdeel van het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen, dat doorloopt tot aan Kolham.

De naam Schildmeer

De herkomst van de naam Schildmeer is onbekend. Een goederenlijst van het klooster Werden bevat de naam 'Scaldmeda' (ook: Scald meda), waarvan de betekenis onduidelijk is. Volgens Ter Laan zou het verwijzen naar Overschild in de betekenis van 'aan de ander zijde van het Schildmeer'. Volgens Heidema verwijst het echter naar de Schildmeden, een naam die volgens hem slaat op een gebied tussen Oling en Hoeksmeer, waarbij Extra Scaldmeda (Extra = "bezijden") slaat op een gebied tussen Hoeksmeer en Wittewierum. De eerste vermelding van de naam van het meer is in 1295 in de kroniek van Bloemhof, wanneer de continuator spreekt over de "aqua sive mare Skeld". Bij het verklaren van de naam van het meer wordt vaak de link gelegd met de benaming Sc(a)elfremaere die opduikt in een Engelse tekst uit 1022 en verwijst naar een deel van het vroegere Whittlesey Mere in het Engelse laaglandgebied The Fens. Oudengels scald of sceald betekent 'ondiep' en sceldu 'ondiepe plaats'. Skeld zou ook kunnen zijn afgeleid van het Oudhoogduitse woord 'scaltan', wat 'drijven' betekent. Volgens De Vries betekent Schild echter waarschijnlijk net als bij het Engelse meer 'riet' of 'biezen', verwijzend naar het vele riet dat er groeide. Een andere verklaring stelt dat het woord afkomstig is van 'schild', waarbij Hellum dan naar 'helm' zou verwijzen.

De geschiedenis van het Schildmeer

Het Schildmeer is van oorsprong een meerstal dat in een hoogveengebied lag en onderdeel vormde van het Schildmaar (ook wel de Schilt), dat rond 1870 werd vergraven tot het Afwateringskanaal van Duurswold. Deze meerstal was wel kleiner dan het huidige meer. Door de overwegende zuidwestenwind kalfden de oevers steeds verder af en ontstond een in zuidwest-noordoostelijke richting georiënteerd meer. Mogelijk werd dit proces nog versneld door veenafgravingen. De oorspronkelijke ontginning van dit veengebied gebeurde vanaf de dorpenrij Siddeburen, Schildwolde, Hellum. Het grondgebied van de dorpen zetten zich aan de andere zijde van het meer voort, wat blijkt de uit de sloten aan beide zijden van het meer die in elkaars verlengde lagen. Ook komt het tot uitdrukking in de naam 't Over Schildt voor de polder ten westen van het meer en in de dorpsnaam Overschild. Omdat de strokenverkaveling zich doorzet aan beide zijden van het meer en zich daar dus niks van aan lijkt te trekken, is wel gesteld dat het meer moet zijn ontstaan na de verkaveling, tussen de 10e en 12e eeuw.

In het zuidwesten van het meer ontstond in de 18e eeuw het 'Kleyne Schilt', een inham naar het zuidwesten, waarin het eilandje Vossebult lag. Tegenwoordig vormt dit deel onderdeel van een natuurgebied. Aan westzijde, tegenover Steendam, loopt de oever van het meer uit in een punt, die Tetjehorn wordt genoemd.

Rond het meer liggen fietspaden die deel uitmaken van het rondje Schildmeer. Hiervoor is er in 2009 over het afwateringskanaal van Duurswold, bij het gemaal Sans Souci een hoge houten fietsbrug Schildjer Tilbat gebouwd. Aan de zuidzijde van het meer loopt de Internationale Dollardroute. Deze route bereikt bij de Heerenhuisweg de oever en volgt deze tot Steendam. De Heerenhuisweg en gemaal Sans Souci zijn genoemd naar het herenhuis Sans Souci dat Lodewijk Hendrik Wijchgel in 1820 aan het meer bouwde (aan het einde van de Heerenhuisweg) en dat in 1952 werd afgebroken.

Nabij gelegen meren zijn het Oldambtmeer, het Hondshalstermeer en het Zuidlaardermeer.

bron: Wikipedia